O naší obci

Bydlím v obci Vysoký Újezd u Berouna. Naše obec se nachází severovýchodně od bývalého okresního města Beroun v průměrné nadmořské výšce 420 m/m. Okolní obce jsou Mezouň,Nučice, Kuchař, Lužce, Kozolupy, větší obce pak Rudná u Prahy a Loděnice. Vysoký Újezd spolu s obcemi Kozolupy a Kuchař tvoří jeden správní celek.

Historie
Počátky naší obce spadají do doby posledních Přemyslovců a prvních Lucemburků. První záznam je z roku 1310. Co bylo před tím, je zahaleno neproniknutelnou rouškou dávných dob.
Jméno Újezd náleží v Čechách více než 80 osadám s rozmanitými přívlastky.Újezdem se v dávných dobách českých rozuměl pozemek, který byl dán vrchností knížecí, královskou, církevní nebo panskou do nájmu nebo darem.Měrou pozemku byl smluvený čas, za který obdarovaný obešel nebo objel kus pozemku, lesa i bažinatých luk. Obdarovaný byl povinen přidělený pozemek obdělati a založiti na něm dvorec i osadu.
Před více jak 400 miliony let,ve starších prvohorách, rozlévalo se v našem kraji moře. V něm žilo nesmírné množství trilobitů,graptolitů,hlavonožců,plžů,mlžů,ramenonožců, ale také korálů,lilijic a prvních praryb. Na dně silurského moře se usazovalo bahno, z něhož později vznikla břidlice se skamenělinami mořských živočichů a také organogenní vápence. Uhynulí živočichové se ukládali na dně moře v mocných vrstvách spolu s úlomky nerostů a hornin.Organické látky vyhnívaly a zbyly jen ulity, lastury, které jsou převážně tvořeny fosforečnanem a uhličitanem vápenatým. Z mohutných vrstev vznikal tlakem a stmelením vápenec bohatý na zkameněliny .Při sopečné činnosti pronikl do těchto vrstev diabas (u nás se nazývá žabák) a okolní vápenec se vysokou teplotou přeměnil v zrnitý krystalický vápenec. Vápenec se u nás těží na výrobu vápna a štěrk na silnice. V pravěkém moři, které se rozkládalo v barandiénu, se vytvořila vyloučením a usazením z mořské vody bohatá ložiska seménkových železných rud, krevelové a chamozitové, které se těžily v Nučicích , na Krahulově a v Chrustenicích. Koncem starších prvohor moře ustoupilo a od té doby byly naše krajina souší.Uplynuly miliony let a na zemi se objevil člověk.

Současnost
Jádro obce se rozprostírá okolo obdélníkovitého náměstí(návsi) ,které bylo se souhlasem obecního zastupitelstva, na počest stého výročí narozenin zakladatele Sokola Dr. Miroslava Tyrše, pojmenováno v roce 1932 na Tyršovo. V součastné době se nazývá "Tyršova náves".Nachází se zde zámek, který byl přestavěn v roce 1897, který prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Dále v naší obci je ZŠ a MŠ, která byla postavena v roce 1886. V roce 2010 byla škola přestavěna a v součastné době též prochází rozsáhlou rekontrukcí. Na Obecním úřadě se nachází úřadovna České pošty a obchod. Podle sčítání ČSÚ z roku 2011, žije v našich obcích celkem 646 lidí. Západně od obce se nachází na 85 ha golfové hřiště Albatross, které bylo otevřené 21.září 2009. Kolem obce probíhá výstavba cca 600 domů.

Více o naší obci se dočtete na oficiálních stránkách obecního úřadu.