Graf naměřených hodnot za poslední období

Stránka zobrazuje v grafické podobě hlavní údaje naměřené touto meteorologickou stanicí za poslední období. Data jsou aktualizována průběžně, pouze v případě výpadku přenosu dat stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po obnovení datového přenosu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené. Data grafu jsou vzorkována v intervalu 5 minut a graf je v prohlížeči automaticky obnovován každých pět minut.

Poslední aktualizace: 04.06.2020 12:10:04 hod.